Category Archives: Nghe pháp thoại (audio/video)

Taking Care of the Teacher

March 31, 2012. 53-minute dharma talk given at The American School in London by two senior dharma teachers. The sangha is on the UK and Ireland Tour and this is part two of the Educators’ Retreat: An Exploration of Mindful … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Chánh Niệm Trong Học đường, Nghe pháp thoại (audio/video), Xóm Dừa Tu Học

Orientation for Educators’ Retreat

March 30, 2012. 64-minute dharma talk and orientation by Thich Nhat Hanh from The American School in London. The sangha is on the UK and Ireland Tour and this is the orientation for the Educators’ Retreat: An Exploration of Mindful … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Chánh Niệm Trong Học đường, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Pháp thoại “Có mặt đích thực cho nhau”, 2012-02-02

Pháp thoại “Có mặt đích thực cho nhau”, 2012-02-02 Pháp thoại “Có mặt đích thực cho nhau & Quán Sở Duyên Duyên luận”, 2012-02-02 QUÁN CHIẾU VỀ ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC Trong số những người chủ trương rằng phải lấy … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Bài đọc, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Pháp thoại “Ngồi để mà ngồi”, 2011-12-04

Pháp thoại “Ngồi để mà ngồi”, 2011-12-04 Những bài kệ về thắng nghĩa Du Già Sư Địa Luận – quyển 16 – Bồ tát Vô Trước – thiền sư Nhất Hạnh dịch 01. Hoàn toàn không có chủ thể, không … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Bài đọc, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Pháp thoại “Mỗi bước chân con trở lại suối nguồn”, 2011-12-01

Pháp thoại “Mỗi bước chân con trở lại suối nguồn”, 2011-12-01 Những bài kệ về thắng nghĩa Du Già Sư Địa Luận – quyển 16 – Bồ tát Vô Trước – thiền sư Nhất Hạnh dịch 01. Hoàn toàn không … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Bài đọc, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Pháp thoại Đất Mẹ Tịnh Độ, 2011-11-27

Pháp thoại Đất Mẹ Tịnh Độ, 2011-11-27 Những bài kệ về thắng nghĩa Du Già Sư Địa Luận – quyển 16 – Bồ tát Vô Trước – thiền sư Nhất Hạnh dịch 01. Hoàn toàn không có chủ thể, không … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Bài đọc, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Pháp thoại Du già sư địa luận, 2011-11-24

Pháp thoại Du già sư địa luận, 2011-11-24 Những bài kệ về thắng nghĩa Du Già Sư Địa Luận – quyển 16 – Bồ tát Vô Trước – thiền sư Nhất Hạnh dịch 01. Hoàn toàn không có chủ thể, … Continue reading

Posted in Bài đọc, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Bài nói của Sư Ông tại Thư Viện Quốc Hội ngày 28 tháng 10 năm 2011

I Am Made Only of Non-Me Elements: Library of Congress Talk from Plum Village Online Monastery on Vimeo.

Posted in Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông

Sư Ông và Tăng Đoàn Làng Mai trong ngày quán niệm tại công ty Google

Vietnamese Buddhist monk Thich Nhat Hanh (known as Thay in his circles) made a rare visit to the Googleplex to lead a half-day Health@Google workshop in the fundamentals of mindfulness. The exercises and rituals of mindfulness lay the path to … Continue reading

Posted in Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Tài liệu đọc và nghe thêm, Đọc và Nghe

Kinh An ban thủ ý – Tứ niệm xứ

03. Tứ thiền – kinh An ban thủ ý, Tứ niệm xứ

Posted in Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Đọc và Nghe | Leave a comment