Category Archives: Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 06/14/20

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

TU VIỆN LỘC UYỂN CÓ MẶT TỪ BAO GIỜ

Trong trí nhớ của những tăng thân lâu năm tại Lộc Uyển, chúng ta được biết trong chuyến hoằng pháp bên Trung Quốc năm 1999, chị Chân Minh Kính (CMK) đã xin với Sư Ông để tìm một khu đất … Continue reading

Posted in Đọc và Nghe, Những câu chuyện về Làng Mai và Thiền Sư Nhất Hạnh, Tăng thân chia sẻ, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Thứ Bảy, 05/23/2020

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng 14 giới Tiếp Hiện vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020 qua Zoom. (Xin bấm vào đây … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 05/10/20

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng Ngũ giới vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Chủ Nhật 10 tháng 5, 2020 trên web Zoom (Xin bấm vào đây để … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Thứ Bảy, 04/25/2020

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng 14 giới Tiếp Hiện vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020 qua Zoom. (Xin bấm vào đây … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 04/12/20

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng Ngũ giới vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Chủ Nhật 12 tháng 4, 2020 trên web Zoom (Xin bấm vào đây để … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 03/08/20

Buổi tụng giới này đã dời lên mạnng online vì dịch COVID-19. Xin bấm vào đây để xem hướng dẫn: http://xomdua.org/?p=2301 Xin cám ơn. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kính mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 03/08/20, tại nhà … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 02/22/20

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 02/22/20, tại nhà cô Quí. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: (562) 208 6251 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 02/09/20

Kính mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 02/09/20, tại nhà chị Hải Từ, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Điện thoại: 714.274.5611 Xin nhắc tăng thân tới trước … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/26/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 10/26/19, tại nhà chị Bích. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: 714 808 2594 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học