Category Archives: Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 09/08/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 09/08/19, tại nhà cô Kim Anh, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Điện thoại: (562) 490-0854 Xin nhắc tăng thân tới … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 7/27/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 7/27/19, tại nhà cô Quý. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: (562) 208 6251 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 07/14/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 07/14/19, tại phòng hội nhật báo Người Việt, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Kỳ này đặc biệt, tăng thân mình … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 06/09/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 06/09/19, tại nhà chị Cẩm Hà từ 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Phone: 714 799 9211 Xin nhắc tăng thân … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 05/12/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 05/12/19, tại nhà cô Chân Huyền từ 8:30am -11:15 am. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Xin đừng mang thức ăn trưa, buổi hop sẽ … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 04/14/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 04/14/19, tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: 714 799 9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 03/10/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 03/10/19, tại nhà cô Uyển Nghi. Phone: 714-624-7380 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Khóa Tu Tiếng Việt đầu năm Kỷ Hợi 2019

Khóa Tu Tiếng Việt 2019 đầu năm Kỷ Hợi 2019 Tại Tu Viện Lộc Uyển. Từ thứ Sáu ngày 22 đến Chủ Nhật ngày 24 tháng 2 năm 2019 Kính thưa quý đạo hữu, Xin mời quý đạo hữu về … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Thích Nhất Hạnh, Thực Tập Hiểu - Thương, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , , ,

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 01/13/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 01/13/19 tại nhà chị cô Chân Huyền. Phone: (714 ) 975 -6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Công phu thiền tập với Xóm Dừa Online – Sitting meditation with Xóm Dừa Online

Tăng Thân Xóm Dừa kính mời bạn tham dự các buổi thiền tập online vào 5:30 – 6:00 AM và 9:00 – 9:30 PM hàng ngày. Nếu dùng computers, tablets, smart phones, xin bấm vào link dưới đây để tham … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học