Category Archives: Hình Ảnh

Lớp Mẫu Giáo Nụ Hồng do Xóm Dừa bảo trợ

Xin bấm vào link để xem video: Lớp Mẫu Giáo Nụ Hồng

Posted in Các sinh hoạt khác, Cơm chay Xóm Dừa, Hình Ảnh, Thực Tập Hiểu - Thương, Văn nghệ Xóm Dừa

Cơm chay với Xóm Dừa 2017

Charity vegetarian luncheon to raise monies for elementary schools in Vietnam @ Westminster Community Center, Westminster, CA – 5/21/2017 Photography – Trần Viết Trí Xin bấm vào hình dưới đây để xem album.

Posted in Cơm chay Xóm Dừa, Hình Ảnh, Thực Tập Hiểu - Thương

Văn Nghệ Xóm Dừa 2016

Posted in Hình Ảnh

Xóm Dừa Tụng Giới và Tu Học

Posted in Hình Ảnh

Cơm chay với Xóm Dừa 2016

Posted in Hình Ảnh

Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương

Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương. (Tuệ Trung Thượng Sĩ)

Posted in Đọc và Nghe, Hình Ảnh, Những câu chuyện về Làng Mai và Thiền Sư Nhất Hạnh | Leave a comment

Cơm chay với Xóm Dừa 2011

Posted in Hình Ảnh

Khoá tu người Việt tại Tu Viện Lộc Uyển, tháng 9 năm 2011

Posted in Hình Ảnh

Xóm Dừa 2

Posted in Hình Ảnh

Xóm Dừa 1

Posted in Hình Ảnh