Category Archives: Lịch sinh hoạt

Ngày Chánh Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Mời quý vị đến sinh hoạt vối Sư Ông và Tăng thân bốn chúng của Tu Viện Lộc Uyển. Chương trình: Ngày Chánh Niệm Thời gian: 04/09/2011, từ 08:45 am đến 03:00 pm Điạ điểm Tu Viện Lộc Uyển 2499 … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

Lịch sinh hoạt

Posted in Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học