Category Archives: Bài đọc

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 8/12/2012

Bài tụng 6 Phẩm chất của hạt giống Giá trị một đời người Tùy thuộc vào phẩm chất Mọi hạt giống đang nằm Trong chiều sâu tâm thức. Đời sống một người có giá trị hay không, có hạnh phúc … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Thứ bảy, 5/26/2012

Đề tài tu học: Công dụng của Tứ Vô Lượng Tâm Sách tham khảo: Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy, Thích Nhất Hạnh, từ trang 24 đến trang 34. Công dụng giải thoát của tình thương Từ Bi Hỷ … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 5/13/2012

Bài tụng 3: Thân tâm và thế gian Hạt giống của thân tâm Giới, địa cuả thế gian Tất cả được cất chứa Nên thức gọi là tàng Hạt giống của thân tâm: Chúng ta biết rằng những cảm thọ, … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 4/8/2012

Bài tụng 2 Các loại hạt giống Hạt giống có đủ loại Sinh tử và niết bàn Mê ngộ và khổ vui Danh xưng và tướng trạng. Hạt giống có đủ loại: đủ loại có nghĩa là không có hạt … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Thứ bảy, 3/24/2012

[flagallery gid=1 name=”Yêu thương theo phương pháp Bụt dạy”] Xin bấm vào chữ “FS” (viết tắt của Full Screen) ở góc dưới bên phải của hình trên để đọc. Chương 1, sách “Yêu thương theo phương pháp Bụt dạy”, Thích … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

50 Bài tụng Duy Biểu

50 Bài tụng Duy Biểu Tàng thức 1. Tâm là đất gieo hạt Mọi hạt giống chứa đầy Tâm địa cũng chính là Toàn thể hạt giống ấy 2. Hạt giống có nhiều loại Sinh tử và Niết bàn Mê … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa Nhật 11 tháng 3, 2012

Duy Biểu Học – Chương 01: Thức thứ tám (Tàng Thức) “Do giả thiết ngã pháp” là câu mở đầu Tam thập tụng, văn bản chính của Duy Biểu Học thời xưa do thầy Thế Thân trước tác. Như bất … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Pháp thoại “Có mặt đích thực cho nhau”, 2012-02-02

Pháp thoại “Có mặt đích thực cho nhau”, 2012-02-02 Pháp thoại “Có mặt đích thực cho nhau & Quán Sở Duyên Duyên luận”, 2012-02-02 QUÁN CHIẾU VỀ ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC Trong số những người chủ trương rằng phải lấy … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Bài đọc, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa Nhật 12 tháng 2, 2012

Vài khái niệm căn bản trong Duy biểu học Duy Thức hay Duy Biểu? Thầy Huyền Trang dịch Tam Thập Tụng từ bản tiếng Phạn (Trimsika-Vijnapti matratasiddhi-karika). Trong bản này, có hai chữ Phạn Vijnana và Vijnapti  đều được dịch … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Pháp thoại “Ngồi để mà ngồi”, 2011-12-04

Pháp thoại “Ngồi để mà ngồi”, 2011-12-04 Những bài kệ về thắng nghĩa Du Già Sư Địa Luận – quyển 16 – Bồ tát Vô Trước – thiền sư Nhất Hạnh dịch 01. Hoàn toàn không có chủ thể, không … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Bài đọc, Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học