Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 06/14/20

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Thứ Bảy, 05/23/2020

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng 14 giới Tiếp Hiện vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020 qua Zoom. (Xin bấm vào đây … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 05/10/20

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng Ngũ giới vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Chủ Nhật 10 tháng 5, 2020 trên web Zoom (Xin bấm vào đây để … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Thứ Bảy, 04/25/2020

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng 14 giới Tiếp Hiện vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020 qua Zoom. (Xin bấm vào đây … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 04/12/20

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng Ngũ giới vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Chủ Nhật 12 tháng 4, 2020 trên web Zoom (Xin bấm vào đây để … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 03/08/20

Buổi tụng giới này đã dời lên mạnng online vì dịch COVID-19. Xin bấm vào đây để xem hướng dẫn: http://xomdua.org/?p=2301 Xin cám ơn. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kính mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 03/08/20, tại nhà … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 02/22/20

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 02/22/20, tại nhà cô Quí. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: (562) 208 6251 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 02/09/20

Kính mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 02/09/20, tại nhà chị Hải Từ, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Điện thoại: 714.274.5611 Xin nhắc tăng thân tới trước … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/26/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 10/26/19, tại nhà chị Bích. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: 714 808 2594 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 10/13/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 10/13/19, tại nhà chị Hải Từ, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Điện thoại: 714.274.5611 Xin nhắc tăng thân tới trước … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học