Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/26/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 10/26/19, tại nhà chị Bích. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: 714 808 2594 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 10/13/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 10/13/19, tại nhà chị Hải Từ, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Điện thoại: 714.274.5611 Xin nhắc tăng thân tới trước … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi sinh hoạt picnic ở Corona Del Mar ngày 28 tháng 9

Ngày thứ Bẩy Sept 28, thay vì tu học trong nhà, tăng thân XD sẽ cùng nhau đi sinh hoạt picnic ngoài trời tại bãi biển Corona Del Mar, dưới sự hướng dẫn du lịch của Thúy Phương. Địa điểm … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 09/08/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 09/08/19, tại nhà cô Kim Anh, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Điện thoại: (562) 490-0854 Xin nhắc tăng thân tới … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 7/27/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 7/27/19, tại nhà cô Quý. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: (562) 208 6251 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 07/14/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 07/14/19, tại phòng hội nhật báo Người Việt, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Kỳ này đặc biệt, tăng thân mình … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 06/09/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 06/09/19, tại nhà chị Cẩm Hà từ 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Phone: 714 799 9211 Xin nhắc tăng thân … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 05/12/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 05/12/19, tại nhà cô Chân Huyền từ 8:30am -11:15 am. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Xin đừng mang thức ăn trưa, buổi hop sẽ … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 04/14/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 04/14/19, tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: 714 799 9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 03/10/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 03/10/19, tại nhà cô Uyển Nghi. Phone: 714-624-7380 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học