Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 7/27/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 7/27/19, tại nhà cô Quý. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền. Phone: (562) 208 6251 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 07/14/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 07/14/19, tại phòng hội nhật báo Người Việt, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Kỳ này đặc biệt, tăng thân mình … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 06/09/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 06/09/19, tại nhà chị Cẩm Hà từ 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Phone: 714 799 9211 Xin nhắc tăng thân … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 05/12/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 05/12/19, tại nhà cô Chân Huyền từ 8:30am -11:15 am. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Xin đừng mang thức ăn trưa, buổi hop sẽ … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 04/14/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 04/14/19, tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: 714 799 9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 03/10/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 03/10/19, tại nhà cô Uyển Nghi. Phone: 714-624-7380 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 01/13/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 01/13/19 tại nhà chị cô Chân Huyền. Phone: (714 ) 975 -6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Công phu thiền tập với Xóm Dừa Online – Sitting meditation with Xóm Dừa Online

Tăng Thân Xóm Dừa kính mời bạn tham dự các buổi thiền tập online vào 5:30 – 6:00 AM và 9:00 – 9:30 PM hàng ngày. Nếu dùng computers, tablets, smart phones, xin bấm vào link dưới đây để tham … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 12/22/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 12/22/18, tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: (714) 799-9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 12/09/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 12/09/18 tại nhà chị Xuân Hương và anh Hoàng. Phone: (714) 657 – 9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học