Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 12/09/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 12/09/18 tại nhà chị Xuân Hương và anh Hoàng. Phone: (714) 657 – 9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Công phu thiền tập với Xóm Dừa Online

Tăng Thân Xóm Dừa kính mời bạn tham dự các buổi thiền tập online vào 5:30 – 6:00 AM và 9:00 – 9:30 PM hàng ngày. Nếu dùng computers, tablets, smart phones, xin bấm vào link dưới đây để tham … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 11/24/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 11/24/18, tại nhà cô Nghi. Phone: 714-638-1768 hay 714-624-7380 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 11/11/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 11/11/18 tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-9864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/27/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 10/27/18, tại nhà chị Xuân Hương. Phone: (714) 657-9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 09/22/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 09/22/18, tại nhà chị Xuân Hương. Phone: (714) 657-9885 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 09/09/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 09/09/18 tại nhà anh chị Hoàng & Xuân Hương. Phone: (714) 657 -9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 08/25/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 08/25/18, tại nhà cô Thủy. Phone: 951- 522- 1414 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 07/08/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 07/08/18 tại nhà anh chị Hoàng & Xuân Hương. Phone: (714) 657 -9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 05/26/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 05/26/18, tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: (714) 799-9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học