Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 05/13/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 05/13/18 tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 04/08/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 04/08/18 tại nhà chị Xuân Hương. Cell phone: (714) 657-9885 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 03/24/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 03/24/18, tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-6864 Ban tổ chức CCXD nhắn tin: – Tăng thân nếu ai biết làm món salad ngon xin làm … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 02/24/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 01/27/18, tại nhà cô Nghi Phone: (714) 638 -1768 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 01/14/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 12/11/17 tại nhà chị Xuân Hương. Cell phone: (714) 657-9885 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 01/27/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 01/27/18, tại nhà chị Xuân Hương Phone: 714-657-9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 12/11/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 12/11/17 tại nhà cô Thủy. Cell phone: 951 522 1414 Chủ nhà sẽ có món chè chuối đãi tăng thân nên xin đừng mang … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/28/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 10/28/17, tại nhà cô Chân Huyền: Phone: (714) 975-6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 10/08/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 10/08/17 tại nhà cô Thủy. Cell phone: 951 522 1414 Chủ nhà sẽ có món chè chuối đãi tăng thân nên xin đừng mang … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 8/26/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 8/26/17, tại nhà cô Kim Anh: Phone: (562) 490-0854 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học