Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 11/11/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 11/11/18 tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-9864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/27/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 10/27/18, tại nhà chị Xuân Hương. Phone: (714) 657-9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 09/22/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 09/22/18, tại nhà chị Xuân Hương. Phone: (714) 657-9885 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 09/09/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 09/09/18 tại nhà anh chị Hoàng & Xuân Hương. Phone: (714) 657 -9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 08/25/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 08/25/18, tại nhà cô Thủy. Phone: 951- 522- 1414 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 07/08/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 07/08/18 tại nhà anh chị Hoàng & Xuân Hương. Phone: (714) 657 -9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 05/26/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 05/26/18, tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: (714) 799-9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 05/13/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 05/13/18 tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 04/08/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 04/08/18 tại nhà chị Xuân Hương. Cell phone: (714) 657-9885 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 03/24/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 03/24/18, tại nhà cô Chân Huyền. Phone: (714) 975-6864 Ban tổ chức CCXD nhắn tin: – Tăng thân nếu ai biết làm món salad ngon xin làm … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học