Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 01/27/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 01/27/18, tại nhà chị Xuân Hương Phone: 714-657-9892 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 12/11/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 12/11/17 tại nhà cô Thủy. Cell phone: 951 522 1414 Chủ nhà sẽ có món chè chuối đãi tăng thân nên xin đừng mang … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 10/28/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 10/28/17, tại nhà cô Chân Huyền: Phone: (714) 975-6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 10/08/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 10/08/17 tại nhà cô Thủy. Cell phone: 951 522 1414 Chủ nhà sẽ có món chè chuối đãi tăng thân nên xin đừng mang … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 8/26/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 8/26/17, tại nhà cô Kim Anh: Phone: (562) 490-0854 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 08/13/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 08/13/17 tại nhà chị Xuân Hương. Home phone: (714) 530 3982 Cell phone: (714) 657 9885 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 6/24/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 7/22/17, tại nhà cô Uyển Nghi: Phone: (714) 638 1768 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 07/09/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 07/09/17 tại nhà chị Cẩm Hà. Phone: 714 799 9211 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 6/24/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 6/24/17, tại nhà Hải Từ: Phone: (714) 274- 5611 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 06/11/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 06/11/17 tại nhà cô Thủy Phone: 951-522-1414 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học