Category Archives: Chân Đẳng Nghiêm

The Five Mindfulness Trainings, Educators Retreat 2017

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, Đọc và Nghe, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , ,

Coming Home, FamilyRetreat, 2017, Sister Dang Nghiem

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, Đọc và Nghe, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học

Coming Home to our Ancestors with Sister Dang Nghiem (2017-09-13, DPM)

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, Đọc và Nghe, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học

‘Walk With Me’ film: Sister Dang Nghiem: “The walls within”

by Speakit Films A film clip taken from research interviews for our upcoming feature documentary “Walk With Me”.

Posted in Bài đọc, Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, English, Interviews, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tiếng Anh - English, Xóm Dừa Tu Học

Healing and Transformation: A Conversation on the Life and Teachings of Sister Dang Nghiem

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, English, Tăng thân chia sẻ, Videos, Writing, Xóm Dừa Tu Học

Những người con của tôi

Chân Đẳng Nghiêm Tôi chưa bao giờ muốn có con. Có lẽ vì tôi đã có trách nhiệm làm mẹ đối với em trai từ năm tám tuổi. Mẹ tôi ra chợ buôn bán trước khi chị em tôi thức … Continue reading

Posted in Bài Viết, Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, Tăng thân chia sẻ, Vietnamese, Xóm Dừa Tu Học

Bells Of Mindfulness

Posted in Bài đọc, Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, Đọc và Nghe, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học

Buddhist 12 Steps – Magnolia Monastery

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, Đọc và Nghe, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học

Balanced Life And The Noble Eight-Fold-Path – Magnolia Monastery

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, Đọc và Nghe, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , ,

The Three Powers – 2017 Viet Wake Up Toronto

April 2017, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, Đọc và Nghe, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , , , ,