Category Archives: Books

Official Reader’s Guide to “Healing” by Sister Dang Nghiem

Jason Kim Xin bấm vào đây để đọc Reader Guide (tiếng Anh) do Jason Kim của Nhà Xuất Bản Paralax thực hiện cho tác phẩm “Healing” của Sư Cô Đẳng Nghiêm.

Posted in Books, Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, English, Interviews | Tagged , , , ,