Category Archives: Pháp thoại và sách Sư Ông

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 6/9/13

DUY BIỂU HỌC Bài tụng 11: A-lại-gia gồm thu mọi pháp Tuy vô thường, vô ngã Tàng thức vẫn gồm thu Mọi pháp trong thế gian Hữu lậu và vô lậu. Bản chất của thức thứ tám là vô thường … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 5/12/13

DUY BIỂU HỌC CẢNH và LƯỢNG CẢNH  hay Trần (Sắc -thanh-hương-vị-xúc-pháp), là các đối tượng của Căn (Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý), khi có đủ duyên,thì nó làm cho Thức phát sinh. Có ba loại Cảnh: 1. Tánh cảnh: Đối tượng phát sinh Thức … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 4/14/13

Bài tụng 10 Các tâm sở biến hành Là vô phú, vô ký Vừa chuyển lại vừa hằng Tàng thức luôn tương ứng Năm tâm sở biến hành. Vô phú, vô ký, chuyển, hằng: Các chữ này nói lên sự … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 1/13/13

Bài tụng 9 Dị thục và luật đồng thanh tương ứng Tất cả mọi hiện hành Đều tự biểu, cộng biểu Dị thục khi dự vào Giới và Địa cũng thế. Hiện hành (biểu hiện: vijñapti – manifestation) là danh … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 11/11/2012

Bài tụng 8 Ba cảnh, mười tám giới Biểu biệt A-lại-gia Là thế giới tánh cảnh Độc ảnh và đới chất Mười tám giới hình thành. Vì tàng thức (A-lại-gia) có hai tác dụng biểu hiện và nhận thức nên … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

The Science of the Buddha Retreat Opening

June 2, 2012, 82-minute dharma talk by Thich Nhat Hanh from Lower Hamlet in Plum Village during the 21-Day Retreat with the theme The Science of the Buddha. The talk is given in English and this is the first dharma … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Nghe pháp thoại (audio/video), Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 9/9/2012

Bài tụng 7 Tập khí Tác dụng A-lại-gia Là tiếp nhận duy trì Và làm biểu hiện ra Hạt giống cùng tập khí. Thức A-lại-gia có ba tác dụng: tiếp nhận, duy trì và làm biểu hiện các hạt giống. … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe

Talking about Mindfulness and Education

Talking about Mindfulness and Education with quest speakers from an Educator’s retreat, led by Thich Nhat Hanh and Plum Village Monastics, at The American School in London, spring 2012. Producer & Director | Elli Weisbaum Cinematographer and Editior | Robert … Continue reading

Posted in Chánh Niệm Trong Học đường, Nghe pháp thoại (audio/video), Xóm Dừa Tu Học

Applying Buddhist Teachings to the Classroom

April 2, 2012. 115-minute dharma talk given at The American School in London by Thich Nhat Hanh. The sangha is on the UK and Ireland Tour and this is part four (and final part) of the Educators’ Retreat: An Exploration … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Chánh Niệm Trong Học đường, Nghe pháp thoại (audio/video), Xóm Dừa Tu Học

Happy Teachers will Change the World

April 1, 2012. 67-minute dharma talk given at The American School in London by Thich Nhat Hanh. The sangha is on the UK and Ireland Tour and this is part three of the Educators’ Retreat: An Exploration of Mindful Education. … Continue reading

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Posted in Chánh Niệm Trong Học đường, Nghe pháp thoại (audio/video), Xóm Dừa Tu Học