Buổi tụng giới Thứ Bảy, 1/24/15

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 1/24/15 tại nhà cô Chân Huyền:

10746 El Rubi Cir. Fountain Valley, CA 92708
Phone : (714) 975 -6864

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Chương trình tu học sẽ chấm dứt vào 2:30 pm sau thời pháp đàm.

Chương trình: 9:00-11:10 am: Ngồi thiền, tụng giới, nghe pháp thoại
11:10-11:30 am: Các động tác chánh niệm, thiền ca
11:30 am -12:30 pm: Ăn cơm
12:30-2:30 pm: Pháp đàm
2:30-3:00 pm: Dọn dẹp và giải tán.

Đề tài tu học: Kinh A Di Đà, sách tham khảo: “Thiết Lập Tịnh Độ“, trang 63 (chương “Đã về, đã tới”).

Xin bấm vào đây để xem tài liệu tu học.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.