Buổi tụng giới Thứ Bảy, 5/28/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 8/25/16 tại nhà cô Thuỷ Đỗ

12042 Spencer Dr. Garden Grove CA 92841
Phone:(714) 534- 0335

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Chương trình tu học sẽ chấm dứt vào 2:30 pm.

Chương trình:
8:30 am: Thiền hành
9:00-11:10 am: Ngồi thiền, tụng giới
11:10-11:30 am: Các động tác chánh niệm, thiền ca
11:30 am -12:30 pm: Ăn cơm
12:30-2:30 pm: Duy Biểu Học và pháp đàm
2:30-3:00 pm: Dọn dẹp và giải tán.

Đề tài tu học: Duy biểu học, bài kệ số 47, trang 191.

Xin bấm vào đây để xem tài liệu tu học.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.