Buổi tụng giới Chủ Nhật, 6/12/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 6/12/16 tại nhà chị Bích:

14811 Apricot Lane
Westminster CA 92683
(714) 808-2594.

Khu gated community “The Christopher Collection” nằm trên đường Brookhurst ( Northwest của góc Bolsa), code mở gate là #0880, vào cổng rẽ trái, tới cuối đường rẽ phải, tới đường Apricot nhà đầu tiên bên phải.

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình: 9:00-11:10 am: Ngồi thiền, tụng giới, học Duy Biểu
11:10-11:30 am: Các động tác chánh niệm, thiền ca
11:30 am -12:30 pm: Ăn cơm
12:30-2:30 pm: Tiếp tục Duy Biểu Học và pháp đàm
2:30-3:00 pm: Dọn dẹp và giải tán.

Đề tài tu học: Duy biểu học, bài kệ số 48, trang 194.

Xin bấm vào đây để xem tài liệu tu học.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.