Cơm chay với Xóm Dừa 2017

Charity vegetarian luncheon to raise monies for elementary schools in Vietnam
@ Westminster Community Center, Westminster, CA – 5/21/2017
Photography – Trần Viết Trí
Xin bấm vào hình dưới đây để xem album.

This entry was posted in Cơm chay Xóm Dừa, Hình Ảnh, Thực Tập Hiểu - Thương. Bookmark the permalink.

Comments are closed.