Khóa Tu cho người Việt với chủ đề “Mở Lối Yêu Thương”

Thang 9 DP_VN Retreat 2017 US Tour Flyer
Khóa Tu cho người Việt với chủ đề “Mở Lối Yêu Thương”
ngày 20 đến ngày 24 tháng Chín năm 2017

Kính mời quý vị tham dự khóa tu chánh niệm đặc biệt do khoảng 80 vị thầy và sư cô của tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn tại Tu Viện Lộc Uyển từ ngày 20 đến ngày 24 tháng Chín. Đây là khóa tu nói tiếng Việt trong chương trình hoằng pháp tại Mỹ mỗi hai năm của tăng đoàn Làng Mai. Đến với khóa tu này quý vị có thể học cách quay về với tự thân và cách sống trong tỉnh thức hầu mang lại an lạc, hòa giải, trị liệu cho quý vị, cho gia đình của quý vị, và cho thế giới.Quý thầy và sư cô sẽ hướng dẫn quý vị cách thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, cũng như cách đi thiền, ngồi thiền, thiền lạy, thiền buông thư, cách thực tập lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ. Phần lớn các bữa ăn, quý vị sẽ có cơ hội ăn cơm trong yên lặng, có không gian và thời gian để thưởng thức thức ăn và sự có mặt của các bạn đồng tu ở chung quanh.

Hàng ngày quí vị sẽ được gặp gỡ với các bạn đồng tu trong nhóm nhỏ của mình (gọi là gia đình) để chia sẻ về cách làm thế nào để áp dụng các pháp môn vào đời sống hằng ngày của mình. Quý vị cũng sẽ có cơ hội để làm việc trong ý thức và an lạc những công việc hằng ngày ở tu viện (chấp tác) khi thực tập thiền làm việc. Thêm vào đó sẽ có những thời gian để quý vị thực tập tịnh khẩu (im lặng hùng tráng) để giúp quý vị suy nghiệm về những gì mà quý vị đã trải nghiệm ở trong ngày.

Tu viện Lộc Uyển cùng tăng đoàn Làng Mai hoan hỷ chào đón tất cả quý vị từ những người hoàn toàn mới mẻ đối với sự thực tập chánh niệm cho đến những người đã từng tham dự khóa tu rồi, kể cả gia đình với trẻ em, đến với khóa tu, nơi mà ai cũng có thể tiếp xúc với giáo pháp và tìm thấy sự chữa trị và nuôi dưỡng.

Chúng tôi kính xin quý vị tham dự khóa tu vui lòng đến vào ngày mở đầu khóa tu vào Thứ Tư ngày 20 tháng 9 năm 2017 từ 02.00 tới 05.00 chiều và ở lại tu viện trong suốt thời gian của khóa tu. Chúng tôi xin quý vị vui lòng sắp đặt để rời tu viện vào ngày cuối của khóa tu Chủ nhật 24 tháng 9 năm 2017. Khoá tu sẽ chấm dứt vào khoảng 03.00 chiều.

Xin quý vị bấm vào đây để đăng ký tham dự khóa tu: http://bit.ly/KhoaTuTiengViet

Quý vị cũng có thể ghi danh bằng cách điền phiếu ghi danh ở đây:http://bit.ly/PhieuGhiDanh và gửi tới tu viện.

Xin bấm vào đây để đọc thêm chi tiết về khóa tu: http://bit.ly/ChiTietKhoaTu

Ngưỡng mong được tiếp đón quý vị ở khóa tu. Nếu vì quý vị không thể tham dự khóa tu, quý vị có thể đến với tăng đoàn Làng Mai trong ngày quán niệm cho người Việt ở Mile Square Regional Park, Fountain Valley, vào ngày 1 tháng Mười. Xin quý vị bấm vào đây để đọc thêm chi tiết về ngày quán niệm:
http://bit.ly/17VietDOM

PS: Nếu quý vị có khó khăn trong vấn đề tài chánh xin vui lòng tiếp xúc văn phòng đăng ký khóa tu qua email: clarity@dpmail.net hoặc điện thoại: (760) 291-1028.

Nếu quý vị có thân hữu không hiểu tiếng Việt nhiều quý vị có thể mời họ tham dự khóa tu tiếng Anh cũng tại Tu viện Lộc Uyển từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2017.

Nếu quý vị hoặc thân hữu ở các tiểu bang khác cách xa Tu viện Lộc Uyển, quý vị có thể tham dự các khóa tu ở New York, New Mexico, Tennessee, hoặc tiểu bang Mississippi. Xin quý vị bấm vào đây https://tnhtour.org/tour-dates/ để đọc thêm chi tiết về những khóa tu này.

Bấm vào đây http://bit.ly/17USTourTrailer để xem trailer video (tiếng Anh)

Dưới đây là tiếng Anh:

Vietnamese Retreat: Mo Loi Yeu Thuong
September 20-24, 2017

We invite you to join us for this 5-day mindfulness retreat, as we learn how to come back to ourselves and live with awareness and clarity, helping to bring about peace, reconciliation, healing, and happiness for ourselves, our families, society, and the world.

Our Dharma teachers will offer daily teachings on mindfulness as well as lead us in walking meditation, sitting meditation, deep relaxation, touching the earth, and the practices of deep listening and loving speech. Many of our meals will be taken in silence, to allow us the space and time to contemplate the food and the presence of others around us. We will meet daily in smaller groups to share about how to integrate the teachings into our daily lives. We also have the opportunity to share mindfully and joyfully in the daily tasks of maintaining the monastery through the practice of working meditation. Additionally, there will be periods and areas of noble silence to help us to reflect on what we have experienced during the day.

We welcome the participation of people from all backgrounds–including those new to mindfulness practice; those who have previously attended retreats; and families with children. We are committed to fostering a practice environment where all may touch the Dharma and find healing and nourishment.

We respectfully ask all registrants to arrive on arrival day, Wednesday, September 20, 2017, between 2 and 5 PM, and to stay at the monastery for the duration of the retreat. We kindly ask all registered guests to plan to depart from the monastery on departure day, Sunday, September 24, 2017. The retreat will conclude at approximately 3 PM.

Please click here to register for the retreat: http://bit.ly/KhoaTuTiengViet

You can also register by completing this form and mail to the monastery:http://bit.ly/PhieuGhiDanh và gửi tới tu viện.

Please click here to read on about the retreat: http://bit.ly/ChiTietKhoaTu

We are looking forward to welcoming you to the retreat.

If you cannot join us at the retreat, you still have an opportunity to join Plum Village monastics in the Vietnamese speaking Day of Mindfulness at Mile Square Regional Park in Fountain Valley. Please click here to read more about the day of mindfulness:
http://bit.ly/17VietDOM

For scholarship information, please contact the registration office: office clarity@dpmail.net or (760) 291-1028.

If you or your friends prefer English, you can participate the English speaking retreat also at Deer Park Monastery from September 12 to 17, 2017.

If you or your friends live in other states, you can check out other retreats in New York, New Mexico, Tennessee, or Mississippi. Please click here to read on about these retreats https://tnhtour.org/tour-dates/

This entry was posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Thích Nhất Hạnh, Thực Tập Hiểu - Thương, Xóm Dừa Tu Học and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.