Buổi tụng giới Thứ Bảy, 8/26/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 8/26/17, tại nhà cô Kim Anh:

Phone: (562) 490-0854

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Đề tài tu học: Nghe Sư Ông giảng tiếp theo kỳ trước về đề tài “Quán nguyện 5 vị Bồ Tát lớn”, và pháp đàm chia sẻ. Sau đó cô Kim Anh thân mời tăng thân tham dự buổi thiền trà dưới bóng mát vườn cây vào lúc 1:30 pm.

Chương trình:
8:30 am: Thiền hành
9:00-11:10 am: Ngồi thiền, tụng giới
11:10-11:30 am: Các động tác chánh niệm, thiền ca
11:30 am -12:30 pm: Ăn cơm
12:30-2:30 pm: Pháp thoại và pháp đàm
2:30-3:00 pm: Dọn dẹp và giải tán.

Đề tài tu học: Nghe Sư Ông giảng tiếp theo kỳ trước về đề tài “Quán nguyện 5 vị Bồ Tát lớn”

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.