Buổi tụng giới Chủ Nhật, 10/08/17

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 10/08/17 tại nhà cô Thủy.

Cell phone: 951 522 1414

Chủ nhà sẽ có món chè chuối đãi tăng thân nên xin đừng mang thêm món ngọt. Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
9:00 – 9:30 am: thiền tọa
9:30 – 10:45 am: Tụng giới và tụng kinh
10:45 – 11:05 am: Thể dục dưỡng sinh – Nghỉ
11:05 – 12:00 noon: Quán Nguyện 5 vị Bồ Tát lớn và chia sẻ sự thực tập theo quán nguyện này
12:00 – 12:50 pm: Pháp đàm
13:00 – 13:30 pm: Ăn trưa
13:45 – 14:45: Pháp đàm

Đề tài tu học:

Xin mời tăng thân nghe trước bài giảng của Sư Ông trong link sau đây:

https://phatphapungdung.com/ khoa-tu-tieng-viet-tai-tu- vien-loc-uyen-ngay-2-thich- nhat-hanh-9706.html

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.