Buổi tụng giới Thứ Bảy, 03/24/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 03/24/18, tại nhà cô Chân Huyền.

Phone: (714) 975-6864

Ban tổ chức CCXD nhắn tin:
– Tăng thân nếu ai biết làm món salad ngon xin làm mẫu đem đến cho tăng thân nếm thử.
– Vé CCXD sẽ được phân phối trong buổi tụng giới này.

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Pháp thoại và pháp đàm

Đề tài tu học: tiếp tục học về cách diệt trừ phiền giận theo sách Giận của thầy Nhất Hạnh

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.