Buổi tụng giới Chủ Nhật, 04/08/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 04/08/18 tại nhà chị Xuân Hương.

Cell phone: (714) 657-9885

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm
12.45: Thực tập ăn trưa im lặng (optional)

Đề tài tu học: Phương pháp diệt trừ phiền giận, theo sách Giận của thầy Thích Nhất Hạnh.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.