Buổi tụng giới Thứ Bảy, 05/26/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 05/26/18, tại nhà chị Cẩm Hà.

Phone: (714) 799-9211

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Pháp thoại và pháp đàm

Đề tài tu học: tiếp tục học về cách diệt trừ phiền giận theo sách Giận của thầy Nhất Hạnh trang 117-119.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.