Buổi tụng giới Thứ Bảy, 08/25/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 08/25/18, tại nhà cô Thủy.

Phone: 951- 522- 1414

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Pháp thoại và pháp đàm

Đề tài tu học: tiếp tục học về cách diệt trừ phiền giận theo sách Giận của thầy Nhất Hạnh. Trang 61 “Truyền thông với tâm từ bi”, trong đó sẽ chọn “Măt trời vẫn còn đó sau đám mây”, Anh Thư phụ trách.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.