Buổi tụng giới Chủ Nhật, 09/09/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 09/09/18 tại nhà anh chị Hoàng & Xuân Hương.

Phone: (714) 657 -9892

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm
12.45: Thực tập ăn trưa im lặng (optional)

Đề tài tu học: do chú Huân phụ trách, sách Giận của thầy Thích Nhất Hạnh, Người khách quí (trang 44), Hòn sỏi trong túi áo (trang 45).

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.