Buổi tụng giới Thứ Bảy, 09/22/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 09/22/18, tại nhà chị Xuân Hương.

Phone: (714) 657-9885

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Pháp thoại và pháp đàm

Đề tài tu học: “Kinh người biết sống môt mình” trong sách “Nghi thức tụng niệm đại toàn” của Làng Mai, trang 213, do anh Peter Hùng phụ trách.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.