Buổi tụng giới Thứ Bảy, 11/24/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 11/24/18, tại nhà cô Nghi.

Phone: 714-638-1768 hay 714-624-7380

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Pháp thoại và pháp đàm
Pot luck veggie lunch is optional. Sẽ có buổi ăn trưa tùy duyên.

Đề tài tu học: Mục “Tuệ Giác Tương Tức”, trang 48, Chương Chuyển Hóa, sách Giận của Sư Ông Nhất Hạnh
Pháp đàm : Tâm Thường An phụ trách

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.