Mừng ngày tiếp nối Sư Ông Nhất Hạnh

Hình ảnh các hoạt động của nhóm Tăng Thân Xóm Dừa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hình ảnh các hoạt động của nhóm Tăng Thân Xóm Dừa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Để mừng ngày tiếp nối thứ 92 của Thầy, con Chân Huyền tức Chân Đen, xin được bày tỏ lời tri ân sâu xa của gia đình và tăng thân con.

This entry was posted in Các sinh hoạt tu học khác, Đọc và Nghe, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tăng thân chia sẻ, Tiếng Việt - Vietnamese, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.