Công phu thiền tập với Xóm Dừa Online – Sitting meditation with Xóm Dừa Online

Tăng Thân Xóm Dừa kính mời bạn tham dự các buổi thiền tập online vào 5:30 – 6:00 AM và 9:00 – 9:30 PM hàng ngày.

Nếu dùng computers, tablets, smart phones, xin bấm vào link dưới đây để tham dự (bạn sẽ phải download the Zoom app):

https://zoom.us/j/852588900

Nếu bạn không thể download the Zoom app, bạn có thể tham dự qua điện thoại (chỉ có tiếng, không có hình). Xin bấm vào smart phone dãy số dưới đây (nếu bạn đã lưu dãy số điện thoại và Meeting ID này rồi, thì chỉ cần chạm vào dãy số đó để tham dự)

+14086380986,,852588900#
hoặc
+16465588665,,852588900#

Nếu dùng điện thoại nhà xin dùng một trong các số dưới đây:
+1 408 638 0986 US (San Jose)
+1 646 558 8665 US (New York)
Meeting ID: 852 588 900

Nếu bạn ở ngoài nước Mỹ, xin bấm vào đây để tìm số điện thoại địa phương: https://zoom.us/u/acHmDBAusY

Chương trình buổi thiền tập:

1/ Thiền ca Làng Mai

2/ Lắng nghe hô canh buổi tối hay kệ chuông

3/ Ngồi thiền trong 30 phút

4/ Buổi thiền chấm dứt bằng 2 tiếng chuông, sau đó thì có 1 tiếng khánh để mọi người duỗi chân, thoa bóp và búp sen chào nhau.

Xóm Dừa is inviting you to an online sitting meditation.

Please follow the below link to join using computers, tablets, or smart phones (you will be asked to download the Zoom app)

https://zoom.us/j/852588900

If you don’t want to download the Zoom app, please save the following strings in your smartphone’s contact list. Simply tap on the string to join (audio only)

+14086380986,,852588900#
OR
+16465588665,,852588900#

You can also join using a landline phone (you will be asked to enter the Meeting ID provided below)
+1 408 638 0986 US (San Jose)
+1 646 558 8665 US (New York)
Meeting ID: 852 588 900

If you are calling from outside of the US, please find your local number here: https://zoom.us/u/acHmDBAusY

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.