Công phu thiền tập với Xóm Dừa Online

Tăng Thân Xóm Dừa kính mời bạn tham dự các buổi thiền tập online vào 5:30 – 6:00 AM và 9:00 – 9:30 PM hàng ngày.

Nếu dùng computers, tablets, smart phones, xin bấm vào link dưới đây để tham dự (bạn sẽ phải download the Zoom app):

https://zoom.us/j/852588900

Nếu bạn không thể download the Zoom app, bạn có thể tham dự qua điện thoại (chỉ có tiếng, không có hình). Xin bấm vào smart phone dãy số dưới đây (nếu bạn đã lưu dãy số điện thoại và Meeting ID này rồi, thì chỉ cần chạm vào dãy số đó để tham dự)

+14086380986,,852588900#
hoặc
+16465588665,,852588900#

Nếu dùng điện thoại nhà xin dùng một trong các số dưới đây:
+1 408 638 0986 US (San Jose)
+1 646 558 8665 US (New York)
Meeting ID: 852 588 900

Nếu bạn ở ngoài nước Mỹ, xin bấm vào đây để tìm số điện thoại địa phương: https://zoom.us/u/acHmDBAusY

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.