Công phu thiền tập với Xóm Dừa Online – Sitting meditation with Xóm Dừa Online

Tăng Thân Xóm Dừa kính mời bạn tham dự các buổi thiền tập online vào 5:30 – 6:00 AM và 9:00 – 9:30 PM hàng ngày.

Nếu dùng computers, tablets, smart phones, xin bấm vào link dưới đây để tham dự (bạn sẽ phải download the Zoom app):

https://zoom.us/j/985678297

Nếu bạn không thể download the Zoom app, bạn có thể tham dự qua điện thoại (chỉ có tiếng, không có hình). Xin bấm vào smart phone dãy số dưới đây (nếu bạn đã lưu dãy số điện thoại và Meeting ID này rồi, thì chỉ cần chạm vào dãy số đó để tham dự)

Meeting ID: 985 678 297
One tap mobile
+16699009128,,985678297# US (San Jose)
+13462487799,,985678297# US (Houston)

Dial by your location
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 253 215 8782 US
+1 301 715 8592 US
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Meeting ID: 985 678 297
Find your local number: https://zoom.us/u/ac5waG2tsJ

Chương trình buổi thiền tập:

1/ Thiền ca Làng Mai

2/ Lắng nghe hô canh buổi tối hay kệ chuông

3/ Ngồi thiền trong 30 phút

4/ Buổi thiền chấm dứt bằng 2 tiếng chuông, sau đó thì có 1 tiếng khánh để mọi người duỗi chân, thoa bóp và búp sen chào nhau.

Xóm Dừa is inviting you to an online sitting meditation.

Please follow the below link to join using computers, tablets, or smart phones (you will be asked to download the Zoom app)

https://zoom.us/j/985678297

If you don’t want to download the Zoom app, please save the following strings in your smartphone’s contact list. Simply tap on the string to join (audio only)

+16699009128,,985678297# US (San Jose)
+13462487799,,985678297# US (Houston)

You can also join using a landline phone (you will be asked to enter the   +1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 253 215 8782 US
+1 301 715 8592 US
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Meeting ID: 985 678 297
Find your local number: https://zoom.us/u/ac5waG2tsJ

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.