Buổi tụng giới Chủ Nhật, 01/13/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 01/13/19 tại nhà chị cô Chân Huyền.

Phone: (714 ) 975 -6864

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm
12.45: Thực tập ăn trưa im lặng (optional)

Đề tài tu học: Sách “Thương yêu theo phương pháp But dạy” của Sư Ông Nhất Hạnh.

Chương Một : Thương yêu là hanh phúc (trang 1-10 )

Phụ trách pháp đàm: chú Huân

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.