Buổi tụng giới Chủ Nhật, 03/10/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 03/10/19, tại nhà cô Uyển Nghi.

Phone: 714-624-7380
Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn

Sau buổi ngồi thiền và tụng giới, sẽ có giáo thọ Làng Cây Phong (Canada) là anh Chân Cơ (Trịnh Đình Tấn) họp với chúng ta và nói chuyện về đề tài “Ta làm chi đời ta?”. Sau đó chúng ta pháp đàm hay questions/answers với anh Chân Cơ.

12.45: Thực tập ăn trưa im lặng (optional)

Buổi chiều, XD bàn chuyện tổ chức cho buổi Cơm Chay Xóm Dừa 2019 gây quĩ từ thiện.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.