Buổi tụng giới Chủ Nhật, 04/14/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 04/14/19, tại nhà chị Cẩm Hà.

Phone: 714 799 9211
Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm
12.45: Thực tập ăn trưa im lặng (optional)

Đề tài tu học: Sách Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của Sư Ông Nhất Hạnh. Trang 39 đến 48.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.