Buổi tụng giới Chủ Nhật, 05/12/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 05/12/19, tại nhà cô Chân Huyền từ 8:30am -11:15 am. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền. Xin đừng mang thức ăn trưa, buổi hop sẽ chấm dứt lúc 11:15am vì cô Chân Huyền phải đi lúc 11:15am.

Phone: (714) 975 -6864

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-11.15: Học Phật Pháp và Pháp Đàm
Không có ăn trưa im lặng.

Đề tài tu học: Sách Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của Sư Ông Nhất Hạnh. Trang 59 đến 66.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.