Buổi tụng giới Thứ Bảy, 7/27/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 7/27/19, tại nhà cô Quý. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền.

Phone: (562) 208 6251

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Pháp thoại và pháp đàm
Pot luck veggie lunch is optional. Sẽ có buổi ăn trưa tùy duyên.

Đề tài tu học: Sách Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của Sư Ông Nhất Hạnh, ôn lại và học tiếp cho hết chương 2.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.