Buổi tụng giới Chủ Nhật, 09/08/19

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 09/08/19, tại nhà cô Kim Anh, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền.

Điện thoại: (562) 490-0854

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm

Đề tài tu học: Sách Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của Sư Ông Nhất Hạnh, chương 3, từ trang 43 tới 51.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.