Buổi tụng giới Chủ Nhật, 02/09/20

Kính mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chủ Nhật, 02/09/20, tại nhà chị Hải Từ, 8:30am – 12:30 pm. Xin nhớ mang sách Kinh và gối thiền.

Điện thoại: 714.274.5611

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 8:30 am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
8.30-9.00 am: Thiền tọa
9.00-10.00: Tụng 5 Giới
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm

Đề tài tu học: Sách “CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA” của Sư Ông Nhất Hạnh. Chương một, từ trang 5 tới 38.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.