Buổi tụng giới Thứ Bảy, 02/22/20

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 02/22/20, tại nhà cô Quí. Xin nhớ mang theo sách Kinh Kệ và gối thiền.

Phone: (562) 208 6251

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Pháp thoại và pháp đàm
Pot luck veggie lunch is optional. Sẽ có buổi ăn trưa tùy duyên.

Đề tài tu học: Sách Con Đường Chuyển Hóa của Sư Ông Nhất Hạnh, Chương 2,3,4 trang 39 -56.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.