Buổi tụng giới online Thứ Bảy, 04/25/2020

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng 14 giới Tiếp Hiện vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020 qua Zoom. (Xin bấm vào đây để xem hướng dẫn: http://xomdua.org/?p=2301)

Chương trình gồm có: Ngồi thiền, đọc kinh, tụng giới, tu học Phật pháp
Đề tài tu học: Sách “Con đường chuyển hóa ” của Sư Ông Nhất Hạnh
Chương 6: Bài tập thứ sáu, thứ bẩy, thứ tám, thứ chín. Từ trang 86-109.

Ước mong những buổi ngồi thiền và tu học online cùng với tăng thân sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ấm áp và lợi lạc tinh thần, nhất là trong thời gian lúc này thân tâm ta cần được bảo vệ và nuôi dưỡng.

Ngoài ra, xin được nhắc là mỗi ngày, 7days/week, XD đều có buổi ngồi thiền và đọc kinh online, vào 2 thời: lúc 5:30 sáng và 9 giờ tối, giờ California. Mời các bạn tham dự.

——
This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.