Buổi tụng giới online Chủ Nhật, 06/14/20

Xóm Dừa thân mời tăng thân và thân hữu tham dự buổi tu học online và ôn tụng Ngũ giới vào lúc 8:30 sáng (giờ California), ngày Chủ Nhật 14 tháng 6, 2020 trên web Zoom (Xin bấm vào đây để xem hướng dẫn: http://xomdua.org/?p=2301)

Chương trình gồm có: Ngồi thiền, đọc kinh, tụng 5 giới, tu học Phật pháp
Đề tài tu học: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi

Ước mong những buổi ngồi thiền và tu học online cùng với tăng thân sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ấm áp và lợi lạc tinh thần, nhất là trong thời gian lúc này thân tâm ta cần được bảo vệ và nuôi dưỡng.

Ngoài ra, xin được nhắc là mỗi ngày, 7days/week, XD đều có buổi ngồi thiền và đọc kinh online, vào 2 thời : lúc 5:30 sáng và 9 giờ tối, giờ California. Mời các bạn tham dự.

——
This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.