Lễ Vu Lan ở Tu Viện Lộc Uyển, Chúa nhật ngày 14 tháng 8

Tăng thân Xóm Dừa sẽ cùng đi Tu Viện Lộc Uyển dự lễ Vu Lan từ 9:00 am to 3:00 pm, chúa nhật ngày 14 tháng 8 thay vì họp tụng giới. Ai chưa có phương tiện hay đi xe dư chổ xin liên lạc với cô Mai ở 714-583-8160 để cùng đi chung xe. Xin cám ơn.

Ngày Quán Niệm Chúa Nhật – Lễ Vu Lan Bông Hồng Cài Áo

Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm yêu thương. Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi (TNH)

When: 14/08/2011, from 08:45 am to 03:00 pm
Where: Tu Viện Lộc Uyển
Contact Name: Xin cứ đến !
Contact Email: deerpark@dpmail.net
Contact Phone: (760)-291-1003 x100

bong hong cai ao

Trong Ngày Quán Niệm Chủ Nhật đặc biệt này chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày Mẹ. Chúng ta sẽ đi thiền hành cho Mẹ và cùng với Mẹ trong tâm. Trong lễ Bông Hồng Cài Áo, chúng ta sẽ cài lên áo một đóa hoa hồng để nhớ đến công ơn của Mẹ.

Mời quý vị đến với chúng tôi trong Ngày Quán Niệm Chủ Nhật đặc biệt này (14-8-2011). Chúng ta sẽ tập họp trước sân Thiền Đường Thái Bình Dương vào lúc 8 giờ 45 sáng để chuẩn bị thiền hành. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự đầy đủ các sinh hoạt đã ấn định trong ngày.

9:00 am Thiền Hành để tạ ơn Mẹ
10:00 Pháp Thoại – Thầy Pháp Cơ
11:15 Lễ Bông Hồng Cài Áo
12:30 Ăn trưa

– Xin bấm vào đây để xem bài Bông Hồng Cài Áo của Thầy Thích Nhất Hạnh

– Bấm vào đây để nghe Ca khúc Bông Hồng Cài Áo do Tăng thân Làng Mai trình bày

Không cần ghi tên trước, và quý vị có thể tùy hỷ cúng dường

Xin bấm vào đây để xem Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.