Buổi tụng giới thứ bảy 27 tháng 8, 2011

Xin mời các bạn tới tham dự buổi tụng giới sắp tới, thứ bảy 27 tháng 8, 2011, tại nhà chị tại nhà chị Kim Anh: 831 W Columbia Ave, Long Beach , CA 90816, điện thoại : (562) 490-0854.

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Chương trình tu học sẽ chấm dứt vào 3pm sau thời pháp đàm (phần II).

Chương trình: 9.00-10.30: Ngồi thiền, tụng giới

10.45-12.30: Học Phật pháp và pháp đàm (1/2)

12.45-13.30: Ăn cơm

13.45-14.45: Pháp đàm tiếp

15.00: Chấm dứt

Đề tài tu học: ôn tập về nội kết, trang 179 sách Con đường chuyển hóa

Xin bấm vào đây để đọc về nội kết.

Xin bấm vào đây để đọc “Những nguyên tắc làm căn bản cho phép hành trì Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm”.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.