Buổi tụng giới Chúa Nhật, 5/13/2012

Xin mời các bạn tới tham dự buổi tụng năm giới vào Chúa Nhật, 5/13/2012 tại nhà cô Xuân Hương, 13371 Lily Street, Garden Grove, CA 92843, tel: (714) 657-9885.

Các bạn nào muốn ủng hộ cuộc quyên góp thú nhồi bông của Xóm Dừa nhỏ, xin mang theo thú nhối bông nhỏ hơn 20 cm hoặc dầu xanh con ó.

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Chương trình tu học sẽ chấm dứt vào 3pm sau thời pháp đàm (phần II).

Chương trình: 9.00-10.30: Ngồi thiền, tụng giới

10.45-12.30: Học Phật pháp và pháp đàm (1/2)

12.45-13.30: Ăn cơm

13.45-14.45: Pháp đàm tiếp

15.00: Chấm dứt

Đề tài tu học: Duy biểu học, bài kệ số 3.

Xin bấm vào đây để xem tài liệu tu học.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.