Cơm chay với Xóm Dừa 2012 – Bản tin từ các báo đài địa phương

Bản tin địa phương do Đài Little Saigon TV phát hôm 11/6/12.

Bản tin địa phương do Việt Báo đăng hôm 11/6/12. Xin bấm vào hình dưới để đọc tin.

Việt Báo

Bản tin địa phương do Báo Người Việt đăng hôm 11/5/12. Xin bấm vào hình dưới để đọc tin.

NV

This entry was posted in Cơm chay Xóm Dừa, Thực Tập Hiểu - Thương. Bookmark the permalink.

Comments are closed.