Buổi tụng giới Thứ bảy, 1/26/13

Xin mời các bạn tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ bảy, 1/26/13 tại nhà cô Thuỷ: 12092 Spencer Dr, Garden Grove, CA 92841, tel: (714) 534-0335.

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Chương trình tu học sẽ chấm dứt vào 3pm sau thời pháp đàm (phần II).

Chương trình: 9.00-10.30: Ngồi thiền, tụng giới
10.45-12.30: Học Phật pháp và pháp đàm (1/2)
12.45-13.30: Ăn cơm
13.45-14.45: Pháp đàm tiếp
15.00: Chấm dứt

Đề tài tu học: Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy, Thích Nhất Hạnh, Chương IV, Bài Tập Số 3, Phần 1 (Nuôi dưỡng hạnh phúc, thiền duyệt, từ trang 134 đến trang 146).

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.