Tiếp Nối Thầy

Cách tiếp nối thầy hay nhất là sống chánh niệm trong mọi sinh hoạt, biết hiểu và thương mình cũng như người khác trong mọi hoàn cảnh.

Ba cuốn sách nhỏ của tăng thân Xóm Dừa viết tạ ơn thầy đã ấn hành và tặng Thầy vào ngày sinh nhật, năm 2010, 2011 và 2013.

Quý vị có thể đóng góp cho mục này, bằng tiếng Việt hay tiếng Anh. Bài viết từ 200 chữ tới 2000 chữ. Xin vui lòng email info@xomdua.org

Quý vị có thể gửi:

  1. Hình ảnh đặc biệt của thầy Nhất Hạnh
  2. Bài viết của quý vị về kinh nghiệm tu học bản thân
  3. Các bài viết đặc biệt trong giới văn học và truyền thông quốc tế về Thầy Nhất Hạnh

Ban biên tập có thể chỉnh sửa bài viết trước khi đăng trên mạng.

Comments are closed.