Tag Archives: Tịnh Độ Hiện Tiền

TỊNH ĐỘ HIỆN TIỀN

Chân Đẳng Nghiêm Đây là những điều tôi đã được nghe khi Thầy đến thăm Trung Tâm Điện Ảnh Hollywood tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California để báo tin về dự án thực hiện cuốn phim Đường Xưa … Continue reading

Posted in Bài Viết, Chân Đẳng Nghiêm, Tăng thân chia sẻ, Vietnamese, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe | Tagged , , , , , , ,