Category Archives: Xóm Dừa Tu Học

Những người con của tôi

Chân Đẳng Nghiêm Tôi chưa bao giờ muốn có con. Có lẽ vì tôi đã có trách nhiệm làm mẹ đối với em trai từ năm tám tuổi. Mẹ tôi ra chợ buôn bán trước khi chị em tôi thức … Continue reading

Posted in Tăng thân chia sẻ, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Bells Of Mindfulness

Posted in Bài đọc, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Cảm nhận sau khi coi phim Buddha 54 tập trong Internet

Tiểu Huyền Từ hai ba tháng qua, hầu như ngày nào tôi cũng dành thì giờ ôn lại các bài học của Bụt Thích Ca trong  tập phim Buddha, do nhà sản xuất Modi đưa lên mạng Youtube  từ  năm … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Chánh Niệm Trong Học đường, Ngày Quán Niệm, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tăng thân chia sẻ, Thực Tập Hiểu - Thương, Tiếng Việt - Vietnamese, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Em là vầng trăng sáng của Xóm Dừa

Minh Nguyệt ơi, Tăng thân Xóm Dừa họp mặt ở đây để tiễn em, trái tim ai cũng muốn vỡ ra vì thương nhớ. Em là vầng trăng sáng của Xóm Dừa. Em đã sống thanh thản với bệnh, vui … Continue reading

Posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học

In the Pure Land of the Present Moment

Chân Đẳng Nghiêm This is what I heard. Thich Nhat Hanh came to Hollywood to announce that one of his books would be made into a movie. At that time, Thay had with him a number of monastic disciples—monks and … Continue reading

Posted in Tăng thân chia sẻ, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , , , ,

Sister Dang Nghiem || The healing hugger

by Yen Truong Dear friends, Sister D, as she is known, is tall and stately. She is a powerful Dharma teacher, and her presence is almost magnetic.Before she became a Buddhist nun, Sister Dang Nghiem was a physician. Born during the … Continue reading

Posted in Tăng thân chia sẻ, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Interbeing Of Happiness And Suffering

October 2016, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , ,

Mindfulness As A Medicine – 2016 Wellness Retreat

Oct 2016, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 10/09/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 10/09/16 tại nhà Nguyễn Liên & Đoan Trang: 1442 E. Briardale Ave. Orange, CA 92865 Tel: Nghi 714-624-7380 Thu Downey 714-326-3005 Xin các anh … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Live And Die Beautifully

Sept 2016, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học | Tagged , , , , , ,