Category Archives: Thông báo tụng giới

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 7/23/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 7/23/16 tại nhà tại nhà cô Chân Huyền: 10746 El Rubi Circle Fountain Valley CA 92706 (714) 975-6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 7/10/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 7/10/16 tại nhà cô Chân Huyền: 10746 El Rubi Circle Fountain Valley CA 92706 (714) 975-6864 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 6/25/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 6/25/16 tại nhà chị Thuý Phương: 1308 Sun Dial Dr. Tustin CA 92782 Phone: (949) 732-8674 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 6/12/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 6/12/16 tại nhà chị Bích: 14811 Apricot Lane Westminster CA 92683 (714) 808-2594. Khu gated community “The Christopher Collection” nằm trên đường Brookhurst … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 5/28/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 8/25/16 tại nhà cô Thuỷ Đỗ 12042 Spencer Dr. Garden Grove CA 92841 Phone:(714) 534- 0335 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 4/23/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 4/23/16 tại nhà anh Peter Hung 15111 Bushard St. # 110 Westminster CA 92683 Phone: (626) 393-7956 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 3/26/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 3/26/16 tại nhà chị Thủy Đỗ 12042 Spencer Dr Garden Grove CA 92841. (714) 534 0335 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Chủ Nhật, 3/13/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 3/13/16 tại nhà cô Uyển Nghi: 13761 Bowen St. Garden Grove, CA 92843 714-638-1768 Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới Thứ Bảy, 2/27/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng năm giới vào Thứ Bảy, 2/27/16 tại nhà cô Uyển Nghi. 13761 Bowen St. Garden Grove, CA 92843 714-638-1768 ( từ 9 am 27/2 Xin để message trong máy) Xin nhắc … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học

Buổi tụng giới & bói Kiều đầu Xuân Chủ Nhật, 2/14/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 1/10/16 tại nhà cô Thuỷ Đỗ 12042 Spencer Dr. Garden Grove CA 92841 Phone : (714) 534-0335 Xin nhắc tăng thân tới trước … Continue reading

Posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học