Buổi tụng giới Chủ Nhật, 8/14/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 8/14/16 tại nhà chị Xuân Hương:

8882 McClure Ave Westminster CA 92683
Tel: (714) 530-3982

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
9:00 – 9:30 am: thiền tọa
9:30 – 10:45 am: Tụng giới và tụng kinh cầu siêu cho Thầy Pháp Đệ
10:45 – 11:05 am: Thể dục dưỡng sinh – Nghỉ
11:05 – 12:00 noon: Ôn tập về 50 bài tụng Duy Biểu kỳ II. Rút thăm lấy quà.
12:00 – 12:50 pm: Pháp đàm
13:00 – 13:30 pm: Ăn trưa
13:45 – 14:45: Đại cương về KInh Pháp Cú Hán Tạng và Kinh văn trong tạng Pali. Tăng thân biểu quyết về chương trình học kinh Pháp Cú (Kết một tràng hoa) -chọn các phẩm để học. Bài tóm lược mỗi kỳ sẽ do các TH kỳ cựu chia nhau đảm trách.

Đề tài tu học: học KInh Pháp Cú qua sách Kết Một Tràng Hoa của Thầy Thích Nhất Hạnh

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.