Buổi tụng giới chủ nhật 10 tháng 7, 2011

Xin mời các bạn tới tham dự buổi tụng giới sắp tới, chủ nhật 10 tháng 7, 2011, tại nhà chị Chân Huyền – 10746 El Rubi circle, FV, Ca 92708. Tel 714-975-6864

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Chương trình tu học sẽ chấm dứt vào 3pm sau thời pháp đàm (phần II).

Chương trình: 9.00-10.30: Ngồi thiền, tụng giới
10.45-12.30: Học Phật pháp và pháp đàm (1/2)
12.45-13.30: Ăn cơm
13.45-14.45: Pháp đàm tiếp
15.00: Chấm dứt

CH xin mời bạn nào có con nhỏ (dưới 10 tuổi) xin mang các cháu tới họp- Các cháu ngoại của CH ( 5 va 8 tuoi) se chơi chung với các bạn ở sân sau hoặc ngoài park….

Xin bấm vào đây để xem tài liệu tu học.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.