Buổi tụng giới Thứ Bảy, 01/27/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 01/27/18, tại nhà chị Xuân Hương

Phone: 714-657-9892

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Học Phật Pháp và Pháp Đàm
12.45: Thực tập ăn trưa im lặng (optional)

Đề tài tu học: Nghe Sư Cô Thoại Nghiêm giảng về đề tài Chăm Sóc Cơn Giận (video quay trong khóa tu bên Làng Mai Thái Lan): https://www.youtube.com/watch?v=C8CdInnbRX0

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.