Buổi tụng giới Thứ Bảy, 02/24/18

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng 14 giới vào Thứ Bảy, 01/27/18, tại nhà cô Nghi

Phone: (714) 638 -1768

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Nhân dip đầu năm sẽ có Bói Kiều (chú Chân Văn giảng). Sẽ không có bưã ăn trưa.

Chương trình:
8.30-9.00 am: Thiền tọa hoặc thiền hành
9.30-10.00: Tụng Giới Tiếp Hiện
10.00-10.15: Thể dục thư giãn
10.15-12.30: Bói Kiều

Đề tài tu học: Bói Kiều

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.