Khóa Tu Nói Tiếng Việt “Trở Về Nguồn Cội”

Xin chọn cỡ chữ » Lớn | Nhỏ


English translation to follow Viet text.

Khóa Tu Tiếng Việt 2018

“Trở Về Nguồn Cội”

Tại Tu Viện Lộc Uyển.

Từ thứ Tư ngày 08 đến Chủ Nhật ngày 12 tháng 08 năm 2018

Kính thưa quý đạo hữu,

Xin mời quý đạo hữu về tham dự khóa tu Tiếng Việt, tổ chức tại tu viện Lộc Uyển, với chủ đề “Trở về nguồn cội”. Chúng ta sẽ cùng nhau thực tập chánh niệm theo phương pháp Bụt dạy để trở về với chính mình, chuyển hóa thân tâm, sống hạnh phúc và đem lại niềm an lạc cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Về tu viện quý vị sẽ được tiếp xúc với thiên nhiên, trời xanh, mây trắng, nghe tiếng chim hót và được sống những ngày thật bình an giữa núi rừng.

Sau đây là một số chi tiết có thể giúp quý vị sắp xếp để tham dự khóa tu một cách dễ dàng.

Ghi danh

Xin quý vị ghi danh online tại http://bit.ly/KTTVREG, hoặc gửi đơn ghi danh (http://bit.ly/KTTVPGD, email hoặc gửi bưu điện) cho khóa tu càng sớm càng tốt để tránh trường hợp hết chỗ.

Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết, xin vào trang web http://bit.ly/KTTV-2018, xem flyer at http://bit.ly/KTTV2018, hay liên lạc:

Deer Park Monastery

Attn: Khóa Tu Tiếng Việt 2018

2499 Melru Lane

Escondido, CA 92026-8447

Điện thoại: (760) 291-1028

E-mail: clarity@dpmail.net (cách liên lạc tốt nhất)
Dưới đây là tiếng Anh:

Vietnamese Speaking Retreat 2018

 

“Returning To Your Roots”

 

at Deer Park Monastery

 

from Wednesday, 8/8 to Sunday 8/12/2018

 

Deer friends,

 

Please join us at the Vietnamese Speaking Retreat at Deer Park Monastery with the theme  “Returning To Your Roots” . Together we will practice mindfulness as the Buddha taught us in order to come back to ourselves, to transform our minds and bodies, to live happily, and to bring about joy and happiness to our families, our communities, and our society. Coming to the monastery you will have the opportunities to be in touch with nature, the blue sky, the white clouds, to listen to the bird songs, and to enjoy your peaceful days in the mountain.

 

Following are details which may help you well prepare to attend the retreat.

Registration

 

Please register online at  http://bit.ly/KTTVREG, or complete the registration form here http://bit.ly/KTTVPGD and mail it to the address below.

 

For further information please visit out website http://bit.ly/KTTV-2018, check out our flyer at http://bit.ly/KTTV2018 

 

or contact us at

 

Deer Park Monastery

Attn: 2018 Vietnamese Speaking Retreat

2499 Melru Lane

Escondido, CA 92026-8447

Điện thoại: (760) 291-1028

E-mail: clarity@dpmail.net

This entry was posted in Các sinh hoạt khác, Các sinh hoạt tu học khác, Thực Tập Hiểu - Thương, Tri ân Sư Ông Thích Nhất Hạnh, Xóm Dừa Tu Học and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.